Proizvodi
 
 
Filteri za klimatizaciju
Grubi filteri (klase G1-G4)
Fini filteri (klase F5-F9)
Intersept® filteri
Oprema za filtraciju zraka
Filteri za čiste prostore
Filterska kućišta
HEPA / ULPA apsolutni filteri
Komponente čistih prostora
Filteri za lakirerske radionice
Mediji za sakupljanje boje
Filtracija svježeg zraka
Filtracija peći za sušenje
Filteri za plinske turbine
Predfilteri
Vrećasti filteri
Zračni filteri kao prepreka
Jednostupanjski filteri sa ispuhivanjem
Brojači čestica za zrak
Handheld - ručni brojači čestica
Solair - prijenosni brojači čestica
Remote - kontinuirani brojači čestica
Brojači čestica za tekućine
Softver
LMS Express
LMS XChange
Dodatna oprema
Handheld - ručni brojači čestica
Solair - prijenosni brojači čestica

 

 

 
Predfilteri
AmAir 300 GT
mali tekst
AmAir 500 GT
AmerKleen M80
AmerKool M81
DriPak GT 60
DriPak 25
DuraCel RM60 & RM90
DuraCel XL60 & XL90
DuraCel XN95 & XN98
DuraCel XW98
DuraCel 5
DuraPulse Cartridge
DuraVee
DuraVee HXL
DuraVee XL