Proizvodi
 
 
Filteri za klimatizaciju
Grubi filteri (klase G1-G4)
Fini filteri (klase F5-F9)
Intersept® filteri
Oprema za filtraciju zraka
Filteri za čiste prostore
Filterska kućišta
HEPA / ULPA apsolutni filteri
Komponente čistih prostora
Filteri za lakirerske radionice
Mediji za sakupljanje boje
Filtracija svježeg zraka
Filtracija peći za sušenje
Filteri za plinske turbine
Predfilteri
Vrećasti filteri
Zračni filteri kao prepreka
Jednostupanjski filteri sa ispuhivanjem
Brojači čestica za zrak
Handheld - ručni brojači čestica
Solair - prijenosni brojači čestica
Remote - kontinuirani brojači čestica
Brojači čestica za tekućine
Softver
LMS Express
LMS XChange
Dodatna oprema
Handheld - ručni brojači čestica
Solair - prijenosni brojači čestica

 

 

 
Filteri za čiste prostore
Filterska kućišta
HEPA / ULPA apsolutni filteri

Pod imenima  AstroCel, AstroPak, BioCel and BioPak AAF nudi široku paletu apsolutnih HEPA i ULPA filtera, uključujući MegaCel PTFE membranske ULPA filtere.

Sealant systems come as dry gasket, knife-edge and gel groove, also including hermetically sealed hoods.

Svi proizvedeni filteri su testirani i certificirani u klasama H10 do U17 sukladno EN1822.

Komponente čistih prostora