Proizvodi
 
 
Filteri za klimatizaciju
Grubi filteri (klase G1-G4)
Fini filteri (klase F5-F9)
Intersept® filteri
Oprema za filtraciju zraka
Filteri za čiste prostore
Filterska kućišta
HEPA / ULPA apsolutni filteri
Komponente čistih prostora
Filteri za lakirerske radionice
Mediji za sakupljanje boje
Filtracija svježeg zraka
Filtracija peći za sušenje
Filteri za plinske turbine
Predfilteri
Vrećasti filteri
Zračni filteri kao prepreka
Jednostupanjski filteri sa ispuhivanjem
Brojači čestica za zrak
Handheld - ručni brojači čestica
Solair - prijenosni brojači čestica
Remote - kontinuirani brojači čestica
Brojači čestica za tekućine
Softver
LMS Express
LMS XChange
Dodatna oprema
Handheld - ručni brojači čestica
Solair - prijenosni brojači čestica

 

 

 
Komponente čistih prostora
AstroFan DFU
mali tekst
AstroFan FFU

Zasebna filterska jedinica

     • niska potrošnja el. energije
     • smanjeni troškovi održavanja
     • visoki pritisak pri punom zračnom toku
     • jednostavna instalacija

 
AstroGel ND
AstroGel ND Bulletin
AstroSorb
Cleanroom Light Fixture T5
CR II Module
KSS Housing
Lay-In Light
PharmaGel Hood PHG
RPT Housing
Urethane Gel
VariSorb
50mm Tee-bar