AAF Europe katalog

Hrvatski | Engleski

Seminar "ZAŠTITNI LABORATORIJSKI KABINETI", 30.11.2009.

 

Seminar
"ZAŠTITNI LABORATORIJSKI KABINETI"
jednodnevni seminar s radionicom i testom
Hotel "Arcotel Allegra"
Zagreb, 20.01.2010.

 

Kome je namijenjen 

Seminar je prvenstveno namijenjen korisnicima horizontalnih i vertikalnih laminar flow kabineta, mikrobioloških zaštitnih kabineta (Biohazard Safety Cabinet), zaštitnih kabineta za rad sa citostaticima, IVF i PCR kabineta, digestora i izolatora, tj. laboratorijskim znanstvenicima, osobama zaduženim za zaštitu na radu, mikrobiolozima (kliničkim, industrijskim, farmaceutskim), voditeljima mikrobioloških laboratorija i osobama odgovornim za biosigurnost, zdravstvenim djelatnicima odgovornim za aseptičku pripremu lijekova u bolnicama (parenteralni pripravci, citostatici, radiofarmaci...) i ostalom laboratorijskom osoblju (tehničari, laboranti...) koje svakodnevno rabi zaštitne kabinete u svom radu.


Cilj seminara

Cilj seminara je upoznati krajnjeg korisnika s pravilnim izborom, nabavom, smještajem, uporabom, radom i održavanjem zaštitnog kabineta. Ispravnom uporabom zaštitnog kabineta udovoljava se i zahtjevima zaštite na radu, zahtjevima dobre proizvođačke prakse (GMP) i dobre laboratorijske prakse (GLP).

Polaznici seminara imati će priliku:

- naučiti osnove filtracije zraka i kako se čisti zrak dobiva HEPA/ULPA filtracijom te način klasifikacije čistih prostora prema EU GMP, ISO 14644 i US Fed St 209E standardima

- razumjeti definiciju i princip unidirekcijskog (laminarnog) strujanja zraka i njegovu važnost u laminar flow kabinetima i zaštitnim mikrobiološkim kabinetima

- razlikovati ključne razlike između digestora, laminar flow kabineta, mikrobioloških i citotoksičnih zaštitnih kabineta, te izolatora u smislu njihovog principa rada i područja primjene

- naučiti kako pravilno odabrati kvalitetan i siguran zaštitni kabinet za određeno područje rada i kako zaštitni kabinet pravilno i sigurno smjestiti u laboratorij

- naučiti kako pravilno, učinkovito i sigurno koristiti zaštitne kabinete i kako ispraviti najčešće pogreške pri radu

- shvatiti važnost redovitog održavanja, servisiranja i testiranja (validiranja) kabineta

- upoznati se s procedurama i načinima validacije kabineta prema relevantnim važećim normama i standardima

- upoznati se sa metodama dekontaminacije mikrobioloških zaštitnih kabineta i izolatora

 

Detaljan program seminara

 1. Apsolutni (HEPA) filteri, predfilteri i čisti prostori

- Čistoća zraka i čestice u zraku
- Što je "čisti zrak" i gdje se koristi
- Brojanje čestica u zraku brojačem čestica
- Čestice u zraku - problem kontaminacije
- Osnove filtracije zraka
- Mehanizmi filtracije zraka
- Tipovi filtera za zrak, klasifikacija i namjena: 
          - predfilteri
          - HEPA filteri (High Efficiency Particulate Air, apsolutni filteri)
- Osnove čistih prostora (Cleanrooms)
- Klasifikacija čistih prostora (EU GMP, ISO 14644, US Fed St 209 E)
- Izvori kontaminacije u čistim prostorima
- Obrasci strujanja zraka u čistim prostorima (turbulentno ili ne-unidirekcijsko i laminarno ili unidirekcijsko)

 

2. Tipovi zaštitnih kabineta i njihove značajke

- Osnovni tipovi zaštitne laboratorijske ventilacijske opreme
- Principi rada, namjena i vrste:
                - Digestora
                - Laminar flow kabineta (horizontalni, vertikalni)
                - PCR kabineta
                - IVF kabineta
                - Mikrobioloških zaštitnih kabineta (Biohazard ili Biosafety kabineti, BSC, MSC)
                        - klasa I, II (tipovi A1, A2, B1, B2) i III
                - Cytotoxic Drug Safety kabineta (zaštitnih kabineta za rad sa citostaticima)
                - Izolatora (fleksibilni, rigidni, turbulentni, laminarni, farmaceutski, pozitivni, negativni...)

 

3. Odabir kabineta, pravilan smještaj i instalacija

- Kakav zaštitni ventilacijski uređaj nabaviti?
- Na što treba obratiti pozornost prilikom nabavke?
- Kako pravilno smjestiti uređaj u prostoriji?
- Praktični savjeti i primjeri
- Odabir laminar flow uređaja - vertikalni ili horizontalni?
- Odabir biosafety zaštitnih kabineta
- Spajanje biosafety zaštitnih kabineta na odvodni cjevovod - kada i kako?
- Odabir posebnih kabineta: rad sa citostaticima, izotopima, radiofarmacima
- Ispravan smještaj kabineta u prostoriji ili laboratoriju
- Zračna strujanja u laboratorijima i njihov utjecaj na zaštitnu funkciju kabineta
- Primjeri neispravno postavljenih kabineta i komentari
- Značajke biosafety kabineta na koje treba obratiti pažnju prilikom nabavke kabineta

 

4. Pravilna uporaba i rad u zaštitnim kabinetima

- Pravilna uporaba i tehnika rada u digestoru
- Pravilna uporaba i tehnika rada u horizontalnim i vertikalnim laminar flow kabinetima
- Pravilna uporaba i tehnika rada u mikrobiološkim zaštitnim kabinetima:
           - početak rada,
           - sigurna radna zona,
           - unos materijala u radno područje kabineta,
           - zaštitna zračna barijera i njena uloga,
           - organizacija rada u kabinetu,
           - uporaba plinskih plamenika u kabinetu,
           - način dekontaminacije nakon prolijevanja u kabinetu,
           - završetak rada,
           - čišćenje i dezinfekcija kabineta,
           - svakodnevno, tjedno, mjesečno i godišnje održavanje...
- Najčešće pogreške pri radu u zaštitnim kabinetima, a koje ugrožavaju siguran rad
- Primjeri neispravnog načina rada u zaštitnim kabinetima i komentari

 

5. Dekontaminacija biosafety kabineta

- Dekontaminacija mikrobioloških zaštitnih kabineta - kada, zašto i kako?
- Načini dekontaminacije kabineta - norme i propisi, prednosti i mane
- Dekontaminacija plinovitim formaldehidom (CH2O)
- Dekontaminacija parama vodik peroksida (H2O2)
- Dekontaminacija plinovitim klor dioksidom (ClO2)
- Uporaba germicidnog ultraljubičastog UV-C zračenja u kabinetima

 

6. Održavanje, validacija i certifikacija kabineta

- Važnost redovitog održavanja i validacije kabineta
- Testiranje (validacija, certifikacija) horizontalnih i vertikalnih laminar flow kabineta, mikrobioloških zaštitnih kabineta...
- Testovi prema relevantnim standardima:
             - mjerenja brzine strujanja zraka (downflow, inflow)
             - DOP test integriteta i propuštanja HEPA filtera
             - dimni testovi vizualizacije strujanja traka
             - brojanje čestica u zraku u radnom području kabineta i klasifikacija čistog prostora
             - mjerenje intenziteta germicidnog UV-C zračenja...

RADIONICA

Biosafety zaštitni kabinet klase II tipa A2

Prikaz i objašnjenje osnovnih dijelova i principa rada biosafety kabineta, demonstracija ispravne tehnike i načina rada, demonstracija obrasca strujanja zraka pomoću dimnih testova (sparge pipe i aerosol generator), prikaz HEPA filtera i različitih tipova predfiltera za zrak, opis principa validacije kabineta (prikaz opreme i instrumenata)...

 Iznos kotizacije (PDV uključen):

 

Prijave do 15.12.2009.

Prijave nakon  15.12.2009.

Sudionici

1500 kn

1900 kn

Sudionici iz državnih institucija, bolnica, klinika

860 kn

1060 kn

U kotizaciju su uključeni  troškovi predavanja, potvrdnica, dvije stanke za kavu, buffet ručak i tiskani materijal s predavanja.

Molimo Vas da prijavnicu pošaljete na fax 01/4835-969 ili email: validacije (at) framago.hr.

Broj sudionika je ograničen (prijave se primaju do popunjenja mjesta).

Nakon potvrde prijave uplatu je potrebno izvršiti na broj žiro računa: 2360000-1101396643 s naznakom "ZA SEMINAR". Kopiju uplatnice molimo sačuvajte i predočite je prilikom registracije.