Proizvodi
 
 
Filteri za klimatizaciju
Grubi filteri (klase G1-G4)
Fini filteri (klase F5-F9)
Intersept® filteri
Oprema za filtraciju zraka
Filteri za čiste prostore
Filterska kućišta
HEPA / ULPA apsolutni filteri
Komponente čistih prostora
Filteri za lakirerske radionice
Mediji za sakupljanje boje
Filtracija svježeg zraka
Filtracija peći za sušenje
Filteri za plinske turbine
Predfilteri
Vrećasti filteri
Zračni filteri kao prepreka
Jednostupanjski filteri sa ispuhivanjem
Brojači čestica za zrak
Handheld - ručni brojači čestica
Solair - prijenosni brojači čestica
Remote - kontinuirani brojači čestica
Brojači čestica za tekućine
Softver
LMS Express
LMS XChange
Dodatna oprema
Handheld - ručni brojači čestica
Solair - prijenosni brojači čestica

 

 

 
Remote - kontinuirani brojači čestica

Svi uređaji u našoj ponudi imaju jamstvo u trajanju od 24 mjeseca te osiguran servis, rezervne dijelove i tehničku podršu. Ako Vam je potreban savjet ili dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte putem online formulara.

REMOTE 2010 / 3010 / 5010
 • Pulsna komunikacija
 • Uzorkovanje 0.1 CFM (2.83 litre / min)
 • 2 mjerna kanala
 • Mjerni kanali:
  • 2010 - 0.2μm + 0.3 ili 0.5μm
  • 3010 - 0.3μm + 0.5 ili 1.0 ili 3.0μm
  • 5010 - 0.5μm + 5.0μm ili 10μm
 • Brojač koristi vanjski izvor vakuuma
REMOTE 2012 / 3012 / 5012
 • 4-20mA
 • Uzorkovanje 0.1 CFM (2.83 litre / min)
 • 2 mjerna kanala
 • Mjerni kanali:
  • 2012 - 0.2μm + 0.3 ili 0.5 μm
  • 3012 - 0.3μm + 0.5 ili 1.0 ili 3.0μm
  • 5012 - 0.5μm + 5.0μm ili 10μm
 • Brojač koristi vanjski izvor vakuuma
 • Programibilni alarmni relej
REMOTE 2014 / 3014 / 5014
 • RS485 (Modbus)
 • Uzorkovanje 0.1 CFM (2.83 litre / min)
 • 2 mjerna kanala
 • Mjerni kanali:
  • 2014 - 0.2μm + 0.3 ili 0.5 μm
  • 3014 - 0.3μm + 0.5 ili 1.0 ili 3.0μm
  • 5014 - 0.5μm + 5.0μm ili 10μm
 • Brojač koristi vanjski izvor vakuuma
 • Programibilni alarmni relej
 • Mogućnost dodatka senzora za temperaturu i relativnu valgu
 • Mogućnost TCP/IP komunikacije dodatkom komunikacijskog modula
REMOTE 2014P / 3014P / 5014P
 • RS485 (Modbus)
 • Uzorkovanje 0.1 CFM (2.83 litre / min)
 • 4 mjerna kanala
 • Mjerni kanali:
  • 2014P - Standard: 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 μm
  • 3014P - Standard: 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm
  • 5014P - Standard: 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm
 • Ugrađena vakuum pumpa
 • Programibilni alarmni relej
 • 4 ulaza za 4-20mA, mogućnost spajanja bilo kojeg 4-20mA osjetnika
 • Mogućnost TCP/IP komunikacije dodatkom komunikacijskog modula
REMOTE 1100 / 1104

Remote 1100

 • Pulsna komunikacija
 • 2 mjerna kanala, mogućnost ugradnje dodatna 2 kanala (ukupno 4)
 • Standardni kanali: 0.1 i 0.3 µm
 • Brojač koristi vanjski izvor vakuuma
 • Uzorkovanje 1.0 CFM (28.3 litre / min)

Remote 1104

 • RS485 (Mdobus)
 • 8 kanala
 • Standard 1: 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0 µm
 • Standard 2: 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 µm
 • Brojač koristi vanjski izvor vakuuma
 • Uzorkovanje 1.0 CFM (28.3 litre / min)
REMOTE 3102 / 5102
 • 4-20mA
 • Uzorkovanje 1 CFM (28.3 litre / min)
 • 2 mjerna kanala
 • Mjerni kanali:
  • 3102 - 0.3μm + 0.5 ili 1.0 ili 3.0μm
  • 5102 - 0.5μm + 5.0μm ili 10μm
 • Brojač koristi vanjski izvor vakuuma
 • Programibilni alarmni relej
REMOTE 3104 / 5104
 • RS485 (Modbus)
 • Uzorkovanje 1 CFM (28.3 litre / min)
 • 2 mjerna kanala
 • Mjerni kanali:
  • 3104 - 0.3μm + 0.5 ili 1.0 ili 3.0μm
  • 5104 - 0.5μm + 5.0μm ili 10μm
 • Brojač koristi vanjski izvor vakuuma
 • Programibilni alarmni relej
 • Mogućnost dodatka senzora za temperaturu i relativnu valgu
 • Mogućnost TCP/IP komunikacije dodatkom komunikacijskog modula
REMOTE 5104V
 • RS485 (Modbus)
 • Uzorkovanje 1 CFM (28.3 litre / min)
 • 2 mjerna kanala - 0.5μm + 5.0μm ili 10μm, mogućnost dodatna 2 kanala
 • Brojač koristi vanjski izvor vakuuma
 • Mogućnost TCP/IP komunikacije dodatkom komunikacijskog modula
 • Specijalna izvedba koja štiti uređaj od kemijskih isparavanja
 • Po američkom  NEC standardu zadovoljava klasu 1(otporan na plinove i isparavanja), divizija 2 (posebni radni uvjeti).
REMOTE 5102PN
 • 4-20mA
 • Uzorkovanje 1 CFM (28.3 litre / min)
 • Mjerni kanali
  • Standardna izvedba: 0.5μm i 5.0μm
  • Opcija: 0.5, 1.0, 5.0, 10.0μm
 • Brojač koristi vlastitu vakuum pumpu
 • Programibilni alarmni relej
 • Brojač i pumpa u INOX  316L kućištu
 • HEPA filtriran ispuh zraka iz  kućišta
 • Posebno pogodno za prostore gdje nije moguće koristiti eksterni vakuum
REMOTE 5104PN
 • RS485 (Modbus)
 • Uzorkovanje 1 CFM (28.3 litre / min)
 • Mjerni kanali
  • Standardna izvedba: 0.5μm i 5.0μm
  • Opcija: 0.5, 1.0, 5.0, 10.0μm
 • Brojač koristi vlastitu vakuum pumpu
 • Programibilni alarmni relej
 • Brojač i pumpa u INOX  316L kućištu
 • HEPA filtriran ispuh zraka iz  kućišta
 • Posebno pogodno za prostore gdje nije moguće koristiti eksterni vakuum